Teknik ve Ders Geziler İçin Taşıt Kiralama

UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR
 
1) Teknik ve ders geziler için, Rektörlük Makamı Olurlu Talep Yazısı ekine;
-Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı
-İlgili Bölüm Başkanlığı Yazısı (varsa)
-Ayrıntılı Program ve Güzergâh
-Katılım/Öğrenci Listesi
-Koordinatör veya sorumlu görevlinin ad, soyad, cep telefonu ve mail adresi eklenerek Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilecektir.
2) Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Makamı Olurlu talep yazılarının içeriğine; “taşıt kiralanması ve taşıt ücretinin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bütçesinden karşılanması” ibaresinin yazılması gerekmektedir.   
3)Yolculuk esnasında belirtilen ayrıntılı program ve güzergâh zorunlu haller dışında değiştirilmeyecek ve yüklenici firmadan bu tür isteklerde bulunulmayacaktır. Bu hususa uyulmadığı takdirde sorumluluk ilgili öğretim görevlisi veya personele ait olacaktır.
4)Mevzuat gereği taksi kiralama talepleri karşılanamamaktadır.
5)Taşıt kiralamaları, katılım/öğrenci listesinde belirtilen kişi sayısına göre yapılacak olup, bunun üzerindeki kapasiteli taşıt talepleri, ancak hassas cihazların taşınması vb. durumlarda gerekçe belirtmek suretiyle karşılanabilecektir.
6)Gezi sonrası düzenlemesi gereken Hizmet İşleri Kabul Tutanağı Fakülte/Enstitü/Yüksekokul tarafından 3 (üç) iş günü içeresinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ıslak imzalı olarak teslim edilecektir.
7)Taşıt kiralama işlemlerinin sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için taleplerin 3 (üç) iş günü öncesinden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında olacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Bu hususlara ilişkin "Rektörlük Makamı" yazısı için tıklayınız.