Öğrenci Konseyi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2021-2023 DÖNEMİ
FAKÜLTE VE BÖLÜM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİNDEN OLUŞAN
ÖĞRENCİ KONSEYİ GENEL KURULU


Fen Fakültesi                                      Zeynep Feyza ATABEY
Hukuk Fakültesi                                 Muhammed Furkan DURAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi    Esragül TUNÇKIR
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Barış DEVELİOĞLU                                                         
Mühendislik F akültesi                       Batıkan Bora ORMANCI                
Makine Müh. Bölümü                         Kaan ŞENGÜL
Endüstri Müh. Bölümü                        Recep BAŞALAN
Bilgisayar Müh. Bölümü                    Batıkan Bora ORMANCI
İnşaaat Müh. Bölümü                         Muhammed Zeki KALAY
Mekatronik Müh. Bölümü                  Kağan KILIÇ

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETİM KURULU
Başkan                        Zeynep Feyza ATABEY
Başkan Yardımcısı      Batıkan Bora ORMANCI
Üye                             Recep BAŞALAN