Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz Sağlık Odası

Sağlık Odası Genel Bilgisayar Mekanları Binası 1. katında Üniversitemiz öğrenci ve personeline hizmet vermektedir
Sağlık odasında Üniversitemiz hemşiresi tarafından pansuman, ateş, şeker, nabız, tansiyon ölçümü gibi hemşirelik hizmetleri verilmektedir.


Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma

Üniversitemiz öğrenci, akademik ve idari personeline ait Sosyal Güvenlik Hizmetleri 5510 sayılı kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanmaktadır. 
 
Uluslararası (Yabancı Uyruklu) Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası
 
Üniversitemize kayıt yaptırıp eğitim görecek olan yabancı uyruklu öğrencilerimizden genel sağlık sigortası olmak isteyenlerin, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde; talep dilekçesi ve ilk kayıt tarihini gösterir öğrenci belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 82. Maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç sınırın üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası olabileceklerdir.
Süresi içerisinde başvuru yapılmaması halinde yabancı uyruklu öğrencilerimizin öğrenimleri süresi içinde bir daha genel sağlık sigortası kapsamına dâhil olmaları mümkün olmayacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumunun bununla ilgili duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.