Misyon

Türk-Alman Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi’nin misyonu; Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerinin ve personelinin ruh sağlığını korumak ve iyileştirmek amacıyla önleyici/koruyucu ve iyileştirici destek ve danışma hizmetleri sunmak;  öğrencilerimizin ve personelimizin ihtiyaç duydukları her türlü ruh sağlığı desteğini sağlamak; psikolojik danışmanlığın ana hedefi olan kendilerini gerçekleştirme süreçlerine katkıda bulunmak; öğrencilerimize üniversite yaşamları süresince ihtiyaç duyabilecekleri bireysel desteği sunabilmek ve sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyebilmek.