Stajyer Öğrenci Sigorta Prim Ödeme İşlemleri

(UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR)

1) Birimlerde (Fakülte ve Enstitüler) staja tabi tutulan öğrencilere ilişkin sigorta bildirimleri;

  • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (staja başlamadan en az bir gün önce)
  • Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (staja başlamayan veya stajdan ayrılış/bitiş tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde)
  • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri (giriş, ek giriş, iptal, onaylama vb)
  • Diğer sigorta işlemleri (iş kazası, meslek hastalığı, çalışma yapılmadığına ilişkin vb. bildirimler ve diğer işlemler)

sigorta mevzuatına uygun şekilde ilgili birimlerce (Fakülte ve Enstitüler) Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır.

2) Sigorta bildirimleri yapılmadan öğrenciler staja başlatılmayacaktır.

3) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenmesinde özellikle onaylanmadan önce Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan destek alınabilecektir.

4) Eksik, hatalı veya zamanında yapılmayan bildirimler nedeniyle idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu cezalar idarece ödenememekte ve sorumlulara rücu edilmektedir.

5) Staja tabi tutulan öğrencilerin sigorta primlerinin ödenebilmesi için  Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi ekranından pdf ve barkodlu olarak alınacak “Hizmet listesi” ve “Tahakkuk Fişi” çıktıları; son ödeme tarihinden en az 10 gün önce ilgili birimce Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.

6) Birimlerce gönderilen SGK “Hizmet listesi” ve “Tahakkuk Fişi” Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca kontrol edilecek hata yoksa ödeme emri düzenlenecek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilecektir.